• slide-2019-2
  • slide-2019-10
  • slide-students
  • Prostory školy Prague College

Informační povinnost

Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. (§ 93b, bod 2, i) se v zimním semestru šk. roku 2016-2017 Prague College přihlásila na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k plnění informačních povinností jako pobočka evropské zahraniční vysoké školy působící v České republice.

Níže naleznete odkazy na dokumenty a informace vyžadované zákonem:

Kontaktujte nás pro více informací.