<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  
graduation-small


Stipendia až do výše 100 %

  • Pro studenty českých veřejných škol
  • Začátek studia v září 2023
  • Přihlášky podané do 30. dubna
  • Přijímací řízení je bez poplatku

Prague City University nabízí 3 plně placená stipendia pro bakalářský stupeň všem těm, kteří složili maturitní zkoušku na veřejné nebo státní střední škole a splňují věkovou hranici do 21 let.

Dále Prague City University udělí 5 stipendií, která pokryjí 75 % z částky školného, což činí pouhých 27 000 Kč a dalších 5 stipendií, která pokryjí 50 % z částky školného. Obě tato stipendia nejsou limitována věkem ani zvoleným programem.

Vybral(a) jsi si již svůj program na září? Zažádej si už teď a získej informace o naší speciální nabídce stipendií!

Zažádat o stipendium

Žádost o stipendium je součástí přihlášky a měla by obsahovat dopis v rozsahu 300-500 slov v angličtině, ve kterém popíšete důvody žádosti o stipendium a proč si myslíte, že jste vhodným kandidátem na jeho získání. Udělováno bude na základě vynikajících studijních výsledků, společenské angažovanosti, potenciálního přínosu pro univerzitu a finančních potřeb. Alespoň dvě doporučení od učitele, lektora nebo jiných relevantních osob. Další materiály na podporu žádosti mohou mimo jiné zahrnovat fotografie, videa a osvědčení o dosažených úspěších a příslušných aktivitách.

shamilah
"Obdržela jsem stipendium ke studiu International Finance a Business Accounting. To mi velmi pomohlo v pokračování mých studií v Mezinárodním obchodě. Až dokončím svá studia, plánuji se stát certifikovaným daňovým poradcem"

Shamilah Babáková, studentka BA (Hons) International Management

 

stanislava
"Na PCU jsem získala stipendium již na začátku mého studia díky představení mých několika sociálních a dobrovolných aktivit, které jsem dělala v minulosti. Na PCU jsem měla šanci pomáhat a podílet se na různých aktivitách a událostech, které jsou velmi zábavné a které mi též dopomohly k získaní tohoto stipendia"


Stanislava Houdková, studentka BA (Hons) Graphic Design

 

O tato stipendia se můžete ucházet do 30. dubna a žádosti budou posouzeny až poté, co bude žadatel úspěšně přijat do vybraného programu.

Na Prague City University se neplatí žádné další poplatky za přihlášku!

Podívejte se na přehled školného

Přehled školného

Mám zájem o stipendium!

O tyto stipendia je možné zažádat do 31. 5. 2023


V případě britských bakalářských a magisterských studijních programů je účtován také studentský poplatek (UK Student Body Fee), který pokrývá náklady spojené se zápisem a zabezpečením britské kvalifikace. Tento poplatek činí 700 liber za každý rok studia (120 britských kreditů) na bakalářském stupni a celkem 1 200 liber na magisterském stupni.

Na PCU se neplatí žádné poplatky za přihlášku!