<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  
52513705057_b3c2078846_k


Stipendia až do výše 100 %

  • Pro absolventy českých středních škol
  • Začátek studia v září 2023
  • Přihlášky podané do 19. května
  • Přijímací řízení je bez poplatku
  • Možnost získat stipendium ještě před zahájením studia
  • O nástupu se můžete rozhodnout na základě toho, zda stipendium dostanete. Přihláška vás k ničemu nezavazuje.

Prague City University nabízí tři plně hrazená stipendia na britské bakalářské programy. Stipendia jsou určena absolventům českých středních škol do 21 let.

Prague City University dále udělí absolventům českých středních škol pět stipendií, která pokryjí 75% částky školného (školné tak bude činit pouhých 27000 Kč)  a dalších pět stipendií, která pokryjí 50% částky školného. Tato stipendia nejsou limitována věkem ani zvoleným programem.

Stipenida budou udělována na základě mimořádných studijních výsledků, účasti na veřejně prospěšných činnostech, aktivního zapojení do činností, které jdou nad rámec běžných studijních povinností a finanční situace žadatele.

Vybral(a) jsi si už svůj program na září?

Zažádej si o stipendium už teď.  

Zažádat o stipendium

Žádost o stipendium je součástí přihlášky a měla by obsahovat dopis v angličtině v rozsahu 300-500 slov, ve kterém by mělo být uvedeno, proč uchazeč o stipendium žádá a proč je vhodným kandidátem pro jeho udělení, popřípadě jak může svým působením přispět celému společenství školy. Žádost by měla obsahovat alespoň dvě doporučení v libovolném rozsahu od vyučujícího, lektora, ředitele školy nebo jiné příslušné osoby. Další podklady mohou být předloženy formou certifikátů, fotografií, potvrzení o účasti na různých aktivitách, ukázek práce apod.

shamilah
"Obdržela jsem stipendium ke studiu v programu International Finance a Business Accounting. To mi velmi pomohlo v pokračování studií v international business. Až dokončím svá studia, plánuji se stát certifikovaným daňovým poradcem"

Shamilah Babáková, studentka
BA (Hons) International Finance and Business Accounting

 

O tato stipendia se můžete ucházet do 19. května. Žádosti budou posouzeny až poté, co bude žadatel úspěšně přijat do vybraného programu.

Na Prague City University se neplatí žádné další poplatky za přihlášku!

Podívejte se na přehled školného

Přehled školného

Mám zájem o stipendium!

O tato stipendia je možné zažádat do 19. 5. 2023


V případě britských bakalářských a magisterských studijních programů je účtován také studentský poplatek (UK Student Body Fee), který pokrývá náklady spojené se zápisem a zabezpečením britské kvalifikace. Tento poplatek činí 700 liber za každý rok studia (120 britských kreditů) na bakalářském stupni a celkem 1 200 liber na magisterském stupni.

Na PCU se neplatí žádné poplatky za přihlášku!