<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Menu
Open Days  
Apply Now  

Jak vznikala nová vizuální identita Prague City University?

Aug 2, 2021 11:50:54 AM

Jak vznikala nová vizuální identita Prague City University? Hosty našeho speciálního dílu byli grafičtí designéři Klára Zápotocká a Ondřej Fučík. Read the article at CzechDesign or listen to the podcast on Spotify or Apple Podcasts

 

You May Also Like

These Stories on Alumni

Subscribe by Email