<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

O Prague City University

Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College, která nabízí britské vysokoškolské vzdělání v angličtině. V průběhu let vznikly tři fakulty – Business, Art & Design a Media & IT, na kterých se vyučuje široká paleta profesních bakalářských a magisterských programů.

Akcent College byla pražskou vysokou školou zaměřující se na vzdělávání lektorů cizích jazyků. V červnu 2021 se Prague College a Akcent College spojily pod zastřešujícím názvem Prague City University. Programy vytvořené na Akcent College nyní představují základ naší čtvrté fakulty, fakulty pedagogické (School of Education). Výuka na této fakultě probíhá v češtině.


Zatímco Prague City University poskytuje britské akreditované programy, nástupkyně Akcent College – Prague City Vysoká škola (v angličtině Prague City University) poskytuje programy akreditované v České republice.

Společně jsme Prague City University!

Naše poslání

  • Posláním Prague City University je otvírat před studenty jedinečné příležitosti během studia i po jeho ukončení. Vycházíme přitom z našich vzdělávacích hodnot vedeni úsilím poskytnout našim studentům výjimečnou zkušenost studia na vysoké škole.
  • Nabízíme přístup ke vzdělání, který se orientuje na společenskou praxi a zaměřujeme se na zajištění společenské uplatnitelnosti našich absolventů.
  • Jsme interdisciplinární institucí s místním i mezinárodním propojením.
  • Ceníme si výuky a studia, které jsou propojeny s badatelskými a tvůrčími činnostmi, protože taková výuka a studium poskytuje našim studentům a vyučujícím vědomí společenské závažnosti jejich práce.
  • Podporujeme činnosti, které přispívají k rozvoji místní i mezinárodní komunity. 
  • Dbáme o mnohostranné a dynamické vzdělávací prostředí, které podporuje inovace a dodává odvahu plnit si své sny.
  • Jsme si vědomi své role a odpovědnosti vysokoškolské instituce, jejímž cílem je být místním centrem excelence a zároveň vysokou školou s mezinárodním dosahem.
  • Náš další růst je motivován odhodláním dosahovat excelence ve vzdělávání, výuce, tvůrčí činnosti  a ve všech dalších oblastech působení Prague City University.

Naše vize

  • Být přední vysokou školou v České republice s mezinárodním přesahem, která je atraktivní pro vyučující a studenty z celého světa.
  • Poskytovat špičkové vzdělání, jehož cíle jsou jasně vymezené a odvozují se od vzdělávacích hodnot, které jsou sdíleny všemi studijními programy, studenty, pedagogy, zaměstnanci, absolventy i širší akademickou obcí vysoké školy.