<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Stipendia

Pomáhají českým a slovenským studentům dosáhnout jejich cíle.

Uchazeči o prezenční nebo kombinované studium na PCU mohou žádat o stipendium pokrývající až 50 % školného pro všechny bakalářské a magisterské programy, pakliže mohou demonstrovat akademickou, sociální či profesionální znamenitost. Základním úkolem stipendia je podporovat motivované studenty v jejich vzdělávání, poskytováním rovnocenných příležitostí k dosažení jejich cílů.

Nabízíme také stipendia pro české a slovenské studenty, kteří chtějí využít příležitosti studovat angličtinu a zažít mezinárodní prostředí, které je přípravou pro globální kariéry. Stipendia mohou být udělena buď na jeden akademický rok, nebo na celou dobu trvání programu.


Academic Excellence Scholarship (prospěchové stipendium)

Uděluje se za vynikající studijní výsledky a/nebo angažovanost v akademickém kontextu. Toto prospěchové stipendium je udělováno všem absolventům bakalářského studia jakéhokoliv programu na PCU, kteří se rozhodnou pokračovat magisterským studiem do jednoho roku od ukončení bakalářského studia. Výše stipendia se odvíjí od konečné klasifikace bakalářského titulu.

shamilah

Obdržela jsem stipendium ke studiu v programu International Finance a Business Accounting. To mi velmi pomohlo v pokračování studií v international business. Až dokončím svá studia, plánuji se stát certifikovaným daňovým poradcem.”

Shamilah Babáková, BA (Hons) International Management


Academic Excellence Progression Scholarships (navazující stipendium)

Studenti jakéhokoliv bakalářského programu na PCU automaticky obdrží navazující akademické stipendium, jestliže pokračují v magisterském programu během jednoho roku od dokončení bakalářského programu. Výše stipendia záleží na konečné klasifikaci bakalářského titulu.

donnel

"Po dokončení BSc (Hons) Computing, PCU mě ocenila navazujícím absolventským stipendiem v Academic Excellence. Nyní pokračuji v mých studiích v Mezinárodním Managementu, abych nadále rozvíjel své manažerské dovednosti. Mým cílem je kombinovat znalosti z obou programů, díky kterým bych si zajistil místo v Technology and Information Management v nadnárodní společnosti.”

Donnel Mandimika, absolvent BSc (Hons) Computing, student MSc International Management 


Social Engagement Scholarship (stipendium za společenskou angažovanost)

Uděluje se za dobrovolnické nebo školní aktivity, resp. za pozitivní zapojení do komunitního dění ve společnosti. Na magisterském stupni studia zohledňujeme také pracovní zkušenosti a přínos na pracovišti.

stanislava

"Na PCU jsem byla schopná získat stipendium již na začátku mých studií díky představení mých několika sociálních a dobrovolných aktivit, které jsem dělala v minulosti." Na PCU jsem měla šanci pomáhat a podílet se na rozdílných aktivitách a událostech, které jsou velmi zábavné a které mi též dopomohly k získaní tohoto stipendia."

Stanislava Houdková, BA (Hons) Graphic Design


Professional Excellence and Social Entrepreneurship Award pro kombinované programy

Je to cena udělovaná především za výjimečné úspěchy v odborném a společenském kontextu, jakož i za vůdčí a podnikatelské schopnosti. V potaz jsou brány i úspěchy v oblasti podnikání, IT nebo humanitární angažovanosti.

"Jako pracující profesionál v oblasti IT jsem mohla od PCU získat profesní stipendium, které mi umožnilo pokračovat v magisterském studiu v oboru Computing. Získání magisterského titulu mi pomůže v mé kariéře, protože jsem získal širší a hlubší znalosti několika různých oblastí v IT, což má za následek vyšší efektivitu a rychlejší komunikaci v různých pracovních týmech. Pomůže mi také v kariérním postupu, a to vše při dosažení dobrých znalostí mimo mou specializaci, což mi pomůže lépe se orientovat v oblastech, které jsou mi méně známé."

Natálie Dvořanová, MSc Computing

 


Stipendia na School of Education

Nabízíme také štědrá stipendia a granty na School of Education, které mohou studentům ušetřit až 75 % jejich školného.

Podpora pro místní studenty

Máme speciální fond na podporu studentů z českých a slovenských středních a vysokých škol s limitovaným číslem automatických grantů 60 000 Kč za rok, platných během trvání programu. Studenti, kteří se přidali ke School of Educationmají také možnost zažádat o prospěchové stipendium až do výše 50% školného. Prosím, o další informace o těchto grantech a stipendiích požádejte svého studijního poradce.

Uprchlické stipendium

PCU poskytuje stipendia ročně uchazečům, kteří mají uprchlický status v České republice. Je zde speciální stipendium dostupné pro ukrajinské studenty pod dočasnou ochranou v ČR.

Sleva pro pracující ve společnostech z naší Industry Network

Pokud pracujete pro společnost, která je součástí naší Industry Network, máte nárok na automatickou 10% slevu bez ohledu na to, zda školné platíte by nebo vaše společnost.


Žádost o stipendium

Všechny žádosti o stipendia by měly být provedeny v čase, kdy se registrujete na své programy. Je požadován dopis o stipendiu, doplněný odpovídající evidencí.

Při přejetí žádosti, komise pro udělování stipendií posoudí kvality žadatele i jejich potenciál k úspěchu v jejich zvoleném programu na PCU.


Mám zájem o stipendium!