<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
dana-hankova

PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Dana Hánková vyučuje angličtinu jako cizí jazyk v různých výukových kontextech již více než 35 let. Má více než 20 let zkušeností s přípravou učitelů angličtiny pro dospělé v Cambridge kurzech CELTA a Delta.

Dana Hánková získala titul Ph.D. v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2008 vyučuje metodiku výuky anglického jazyka a vede pedagogickou praxi budoucích učitelů na PCU.


Dana has been teaching English as a foreign language for over 35 years in various teaching contexts. She has over 20 years of experience in training English teachers for adults (Cambridge CELTA and Cambridge Delta courses). Dana earned her Ph.D. in pedagogy from the Faculty of Education at Charles University. Starting 2008, she has taught the English language teaching methodology and supervised teaching practice at AKCENT College in Prague, where she has chaired the Department of foreign languages and their didactics.