<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
gregor-kalinowski

Gregor Kalinowski, MA, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Gregor Kalinowski vyučuje literaturu, teorii a akademické psaní. Je držitelem magisterského titulu v oboru moderní literatury a evropské filozofie a doktorátu z angličtiny z University of Kent v Canterbury.

Jeho hlavním výzkumným zájmem je moderní a postmoderní literatura se zaměřením zejména na Kafku; o Kafkovi publikoval v recenzovaných časopisech jako The German Quarterly, SubStance a Comparative Literature.

Gregor Kalinowski má také zkušenosti v oblasti výuky jazyků a vzdělávání učitelů a je lektorem CELTA již více než deset let.


Gregor teaches literature, theory and academic writing on the English as a Second Language program at the School of Education. He holds Master’s degrees in Modern Literature and European Philosophy and a PhD in English from the University of Kent at Canterbury.

His main research interest is modernist and late modernist literature, focusing especially on Kafka, and he has published on Kafka in peer-reviewed journals such as The German Quarterly, SubStance and Comparative Literature.

Gregor also has a background in language-teaching and teacher-training and has been a CELTA tutor for more than ten years.