<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
jana-richterova

Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Jana Richterová má na starosti jazykový obor anglistiky a dlouhodobě přednáší syntax anglického jazyka na prestižních univerzitách v České republice, včetně Univerzity Karlovy v Praze.  

Od absolvování doktorského programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (2012) vyučuje morfologii, syntax a fonologii angličtiny. Její hlavní doménou je syntax angličtiny, konkrétně syntaktické struktury zprostředkovávající expresivní funkci v angličtině i češtině. Její výzkum se podstatně překrývá s ELT (Oxford English Language Teaching), její zájem spočívá jak v analýze textu, tak ve vzdělávání budoucích odborníků v angličtině.


Jana is in charge of the linguistic field of the English studies and has long been a senior lecturer in syntax of the English language at prestigious universities in the Czech Republic, including Charles University, Prague. 

Having graduated from the Palacký University in Olomouc (doctoral degree in 2012), she has been teaching morphology, syntax and phonology of English. Her prime domain is syntax of English, namely the syntactic structures conveying the expressive function in both English and Czech. Her research has a substantial overlap with ELT, her interest lying in both text analysis and the education of future professionals in English.