<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
martin-kraussl

Mgr. Martin Kräussl

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Martin Kräussl je lektorem programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk, jehož je sám hrdým absolventem. Martin vystudoval magisterský program Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době se připravuje na doktorské studium v rámci programu Anglická jazykověda. Jeho hlavním zájmem v oblasti lingvistiky je jazyk v reklamě a online médiích.

Martin má 19 let zkušeností s výukou obecné a odborné angličtiny na středních školách, jazykových školách a v soukromých hodinách. Také má zkušenosti s výukou kritické analýzu diskurzu a s výukou anglofonní literatury. V současné době vyučuje předměty týkající se profesní, obchodní a akademické angličtiny jako odborný asistent na Katedře anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. 


Martin is a lecturer in the Teaching English as a Foreign Language programme, of which he is himself a proud graduate. Martin holds a master’s degree in English Language and Literature from the Faculty of Arts at Masaryk University and is currently preparing for his doctoral studies in English Linguistics. His major interest in linguistics is the language of advertising and online media. 

Martin has 19 years of experience teaching English in high schools, language schools and private classes and also has experience in teaching critical discourse analysis and teaching anglophone literature. Outside of the Prague City University, he currently teaches fulltime subjects related to professional, business, and academic English at the Department of English at the Faculty of International Relations at the Prague University of Economics and Business.