<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  
martin-kraussl

Mgr. Martin Kräussl

Lektor Prague City Vysoké Školy
School of Education

Martin Kräussl je lektorem programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk, jehož je sám hrdým absolventem. Martin vystudoval magisterský program Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době se připravuje na doktorské studium v rámci programu Anglická jazykověda. Jeho hlavním zájmem v oblasti lingvistiky je jazyk v reklamě a online médiích.

Martin má 18 let zkušeností s výukou angličtiny na středních školách, jazykových školách a v soukromých hodinách. V současné době vyučuje angličtinu, britskou a americkou literaturu a kritickou diskurzivní analýzu na PORGu Libeň. Spolupracuje také s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze na podpoře pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK prostřednictvím pedagogických praxí a jejich následného rozboru.


Martin is a lecturer in the Teaching English as a Foreign Language programme, of which he is himself a proud graduate. Martin holds a master’s degree in English Language and Literature from the Faculty of Arts at Masaryk University and is currently preparing for his doctoral studies in English Linguistics. His major interest in linguistics is the language of advertising and online media. 

Martin has 18 years of experience teaching English in high schools, language schools and private classes. Martin presently teaches English, British and American literature, and critical discourse analysis at PORG Libeň. He also collaborates with the Faculty of Arts at Charles University to support the undergraduate education of future teachers at Charles University through teaching practice and mentoring.