<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Přijímací řízení (Admissions)

Pro většinu programů jsou možné dva termíny nástupu - únor/září. Akademický rok na Prague City University se skládá ze dvou semestrů, kdy první semestr začíná koncem měsíce září a druhý v první polovině února. V rámci kombinovaného studia je též možno nastoupit v červnu.

Naší snahou je, aby přijímací řízení bylo pro každého zájemce o studium na Prague City University objektivní a transparentní. Zájemcům o studium se snažíme nabídnout studijní program, který bude nejlépe odpovídat jejich požadavkům a schopnostem. Potěší nás, pokud zájemci o studium navštíví Prague City University osobně.

Naši studijní poradci, lektoři i stávající studenti se rádi podělí o své zkušenosti.

HubSpot Video

 

 • Zájemci o studium neskládají klasické přijímací zkoušky a neplatí žádné poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením.
 • Flexibilní harmonogram akademického roku umožňuje zahájení studia u většiny programů také v jarním semestru i sestavení individuálního studijního plánu.
 • Přijímací řízení začíná informativním pohovorem, na jehož základě náš studijní poradce společně se zájemcem posoudí nejvhodnější studijní program.
 • Rozhodující je závěrečný pohovor s vedoucím programu bud‘ osobně v Praze, anebo online v případě zájemců ze zahraničí.

Jaké dokumenty budete k přijímacímu řízení potřebovat?

 • Vyplněnou elektronickou přihlášku
 • Potvrzení o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, popř. bakalářský diplom či jiný ekvivalent dle studijního programu)
 • Potvrzení o úrovni znalosti anglického jazyka (FCE; IELTS – podle studijního programu úroveň minimálně 5.5 nebo 6.0; TOEFL iBT minimálně 60 nebo 79)
 • Motivační dopis v angličtině
 • Pro přijetí do uměleckých oborů je nutno předložit portfolio prací
 • Pro přijetí do magisterského studia vyžadujeme životopis a nejméně jeden doporučující dopis od vysokoškolského pedagoga či odborníka z relevantního oboru

Akceptujeme české a slovenské originální dokumenty.

Důležité termíny a benefity

Klikněte zde pro termíny a benefity pro EU studenty, rezidenty České republiky a uchazeče programů mezinárodního kombinovaného studia.

Granty

Poskytujeme speciální granty a finanční podporu studentům z ČR a Slovenska, kteří přicházejí ze středních škol a univerzit. Pro více informací se zeptejte během Vaší registrace.

Vyplatí se platit dříve

Na školném můžete ušetřit, pokud absolvujete přijímací řízení v dostatečném předstihu. Přihlášku ke studiu si můžete podat kdykoliv v průběhu roku. Obecně platí, že čím dříve ji podáte, tím více výhod můžete získat. Slevy se vztahují vždy ke konkrétnímu datu v roce,
do kterého je nutné uzavřít celý proces přijímacího řízení včetně platby za první semestr studia.

Více informací ohledně slev a výhod dostupných při přijímacím řízení najdete na našich webových stránkách.

Výhody, které můžete získat:

 • garance místa v programu,
 • vyšší čerpání ze stipendijního fondu, » slevy za včasnou platbu,
 • zajištění ubytování.

Dny otevřených dveří

Během roku pořádáme několik virtuálních a řádných prohlídek univerzity, vedených našim týmem studijního oddělení. Naši vyučující a studenti jsou též hosty. Pro naše uchazeče je to přínosný pohled do jejich zvolených programů. Zaregistruj se na den otevřených dveří.