<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  
ela-krejcova-1

Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.

Lektorka Prague City Vysoké Školy
School of Education

Ela Krejčová je držitelkou magisterského titulu v oboru české a anglické filologie a Ph.D. v oboru anglická lingvistika z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Oblastmi jejího zájmu jsou anglická syntax a morfologie. Ela Krejčová vyučovala lingvistiku na Metropolitan State College of Denver v rámci Fulbrightova stipendia (2008-2009) a od roku 2009 byla odbornou asistentkou na Akcent College (nyní PCU).  

Je členkou poradního sboru časopisu Journal of Anglophone Studies (Univerzita Hradec Králové) a Rady recenzentů olomouckého lingvistického kolokvia (2013, 2014, 2016)


Ela holds a Master’s degree in Czech and English Philology and Ph.D. in English linguistics from the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc.

Her areas of interest are English syntax and morphology. Ela taught linguistics at Metropolitan State College of Denver (now MSCU) as part of the Fulbright Scholarship (2008-2009), and from 2009 she was Assistant Professor at Akcent College (now PCU). 

She is a member of the Advisory Board for Hradec Králové Journal of Anglophone Studies and of the Board of Reviewers for the Olomouc Linguistics Colloquium (2013, 2014, 2016).