<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
52922098336_35802fb135_k

Bc. Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků, ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk

 

Tříletý bakalářský program
Prezenční i kombinované studium
Zahájení studia v září
Žádný poplatek za podání přihlášky!
Akreditováno MŠMT

Bakalářské studium programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků, ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk poskytuje studentům vzdělání v didaktických, pedagogických, psychologických a lingvistických aspektech výuky angličtiny jako cizího jazyka. Zároveň je soustavnou průpravou v anglickém jazyce, kdy pozornost je věnována nejen dokonalému zvládnutí angličtiny, ale i kulturnímu a historickému zázemí anglicky mluvících zemí a jejich jazykový rozdílnostem. Kromě samotného bakalářského titulu mají studenti oboru možnost získat za zvýhodněných podmínek cambridgeský certifikát CELTA, který kvalifikuje své držitele k výuce angličtiny pro dospělé kdekoli na světě.

Studentům tohoto programu nabízíme štědré granty a stipendia. Více informací zde →

Získejte grant a stipendium a začněte studovat již v září!

 

 

Hlavní charakteristiky programu

 • Studium pod vedením zkušených pedagogů s dlouholetou praxí
 • Odborné didaktické zkušenosti ve výuce angličtiny získané z reálné výuky ve spolupráci s dlouholetým partnerem jazykovou školou AKCENT International House Prague
 • Studium zakončené bakalářským titulem akreditovaným v České republice
 • Zajímavé kariérní příležitosti díky kvalitnímu vzdělání a praxi lektora angličtiny
 • Zvýhodněné podmínky k získání mezinárodně uznávaného cambridgeského certifikátu CELTA
 • Možnost semestrálního studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+
 • Pracovní uplatnění a stáže s partnerskými firmami a institucemi PCU
 • Interdisciplinární projekty ve spolupráci se studenty z dalších fakult a s partnery PCU
 • Setkání s vůdčími osobnostmi v oboru v rámci přednáškového cyklu Excellence in Learning and Teaching
agata-tvrdikova-is-completing-her-first-year-at-pcu-as-a-fulltime-student-akikf


"Můj vysokoškolský titul mi otevírá dveře do celého světa, mohu učit doslova kdekoli.
Už jsem si zjistila, že si mohu najít práci přímo přes The International House World Organization, která nabírá absolventy PCU, na krátkodobé nebo dlouhodobé smlouvy po celém světě, takže je to neuvěřitelně flexibilní."

Agáta Tvrdíková

Více o studentech School of Education

Co budete studovat

1. rok

 • Obecná pedagogika
 • Obecná didaktika
 • Obecná psychologie
 • Úvod do pedagogické praxe
 • Úvod do studia jazyka
 • Psycholingvistika
 • Fonetika a fonologie angličtiny I
 • Anglická jazyková cvičení I
 • Kulturní dějiny angl. jazykové oblasti I
 • Vzdělávání dospělých
 • Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Pedagogické plánování
 • Fonetika a fonologie angličtiny II
 • Morfologie angličtiny I
 • Anglická jazyková cvičení II
 • Kulturní dějiny angl. jazykové oblasti II

2. rok

 • Sociální psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika I
 • Pedagogická praxe I
 • Morfologie angličtiny II
 • Anglická jazyková cvičení III
 • Literatura anglické jazykové oblasti I
 • Výuka řečových dovedností
 • Lingvodidaktika II
 • Pedagogická praxe II
 • Syntax angličtiny I
 • Lexikologie a sémantika angličtiny
 • Anglická jazyková cvičení IV
 • Literatura anglické jazykové oblasti II

3. rok

 • Specifické techniky jazykové výuky
 • Lingvodidaktika III
 • Pedagogická praxe III
 • Diplomový seminář I
 • Syntax angličtiny II
 • Vývoj a variety angličtiny
 • Anglická jazyková cvičení V
 • Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 • Lingvodidaktika IV
 • Pedagogická praxe IV
 • Pragmalingvistika
 • Sociolingvistika
 • Komplexní jazykové rozbory
 • Anglická jazyková cvičení VI

Volitelné předměty (vypisované na základě dostupnosti a zájmu studentů) se nabízejí v předmětech jako např. literární čtení, výuce dětí a mládeže, kritická teorie, rozšiřování slovní zásoby, překladatelská praxe, kognitivní lingvistika, rétorika a výuka studentů se speciálními potřebami.


Anna Kobrlová, studentka 1. ročníku

Formy studia

Program nabízí kombinované a denní studium.

Denní studium

Studenti denního studia stráví přibližně dvacet hodin týdně osobně na výuce, dále se mohou účastnit workshopů a přednášek odborníků z oboru. Studenti se také věnují studiu samostatně a zapojují se do skupinové práce nad rámec vyučovacích hodin.

Kombinované studium

Kombinované studium ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk je koncipováno také jako tříleté studium. Vedle osobních setkání s učiteli ve třídě využívá tato forma studia i on-line prostředků díky výukovému prostředí Digital Campus a v tomto smyslu naplňuje tzv. blended learning. Prague City University Vám díky individuálnímu vedení vysoce kvalifikovanými učiteli nabízí jedinečnou studijní zkušenost. Zároveň budete mít možnost se společně se svými spolužáky aktivně účastnit všech přednášek a diskusích, i když nebudete právě osobně přítomni ve třídě.

Váš děkan a vedoucí programu

zdenek_39f1c79ebbd6f74ca4a7a0e7e02c8e54


Doc. PhDr. Zdeněk Starý CSc. působí v rámci Prague City University jako rektor Prague City Vysoká škola a zodpovídá za studijní programy akreditované v České republice. Zároveň je děkanem pedagogické fakulty Prague City University (School of Education) a členem Senior Management Group Prague City University. Dříve vedl Katedru obecné jazykovědy na Karlově univerzitě a působil několik období v Senátu UK. Vyučuje kurzy zaměřené k problematice struktury jazyka a kognitivním procesům v jazykové komunikaci. Zdeněk je docentem a nositelem titulu CSc. v obecné jazykovědě (Karlova univerzita). Své magisterské tituly v bohemistice, estetice a matematice získal rovněž na Karlově univerzitě. Působil též jako hostující docent na University of Virginia, jako Senior Fulbright Scholar v USA a jako Rockefeller Foundation Fellow v Belagiu (Itálie).

Vstupní požadavky

 • Dosažení úplného středního vzdělání s maturitou
 • Přijímací zkouška, která se skládá z písemného jazykového testu z angličtiny ověřujícího znalost jazyka alespoň na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce
 • Motivačního rozhovor, jehož cílem je zjistit zájem uchazečů o rozvoj kompetencí v cizím jazyce a jeho vyučování

Zajímá Vás tento program? Stáhněte si naši  brožuru o School of Education.

Stáhnout brožuru

PCU – začátek Vaší profesní dráhy

Absolventi najdou široké uplatnění v praxi jako lektoři angličtiny ve skupinových či individuálních kurzech pro dospělé v jazykových školách, zájmových organizacích, kulturních domech a dalších podobných institucích. Budou připraveni i na navazující magisterské studium na jakékoliv vysoké škole v ČR nebo v rámci EU, případně i mimo ni.

 

Naši absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na jakékoliv vysoké škole v ČR i v rámci EU, případně mimo ni.

Martin Kräussl si zvolil kombinovanou formu studia pro jeho bakalářský program a nyní je zaměstnán jako vyučující na PCU.

Tereza Rosenbaumová je učitelkou na základní škole.

Lukáš Milka je učitelem angličtiny na Mezinárodní jazykové škole Akcent.

Michaela Furiaková získala bakalářský titul a dále pokračovala v magisterském programu. Nyní vyučuje na místní základní škole.

Zuzana Jelínková vybrala si kombinovanou formu studia a nyní je učitelkou na základní jazykové škole K Miličovu.

Michaela Furiaková - Akcent College Alumni


"School of Education na Prague City University mohu vřele doporučit. Studovala jsem specializaci v pedagogice, obor angličtina jako cizí jazyk v kombinovaném studiu. Během bakalářského studia jsem zažila nové, moderní a opravdu motivující metody. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že to bylo právě bakalářské studium v oboru Angličtina jako cizí jazyk, kde se mé pedagogické schopnosti posunuly nejvíce. Bylo to náročné studium, ale neskutečně praktické a já si pořád pamatuji vše, co jsem se naučila."


Michaela Furiaková

soe

Praxe Vás naučí nejvíc

Věděli jste, že pedagogická praxe je klíčovou součástí bakalářského studia na School of Education? Během tří let studia získají studenti 480 hodin praxe, která se postupně zaměřuje na složitější a náročnější situace ve výuce.

Již v prvním ročníku studenti oboru Angličtina jako cizí jazyk zkoušejí v přátelském prostředí třídy anglický jazyk učit a dostávají konstruktivní zpětnou vazbu díky zkušenému vedení pedagogů. Posléze procházejí náslechy výuky zkušených pedagogů, diskutují jejich postupy a získávají okamžitou zpětnou vazbu i na své pedagogické výkony. Učitelská praxe probíhá v malých skupinách, což umožňuje studentovi v roli učitele převést dovednosti a teorii zvládnuté v jednotlivých předmětech studia do reality skutečné vyučovací hodiny.


Zaujal vás tento program? Kontaktujte nás!