<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=228850792388471&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
CZ  
SOE_OpenDay1

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)

 

Tříleté bakalářské studium
Prezenční i kombinované studium
Zahájení studia v září

Bakalářské studium programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk poskytuje studentům vzdělání v didaktických, pedagogických, psychologických a lingvistických aspektech výuky angličtiny jako cizího jazyka. Zároveň je soustavnou průpravou v anglickém jazyce, kdy pozornost je věnována nejen dokonalému zvládnutí angličtiny, ale i kulturnímu a historickému zázemí anglicky mluvících zemí a jejich jazykový rozdílnostem. Kromě samotného bakalářského titulu mají studenti oboru možnost získat cambridgeský certifikát CELTA, který kvalifikuje své držitele k výuce angličtiny pro dospělé kdekoli na světě.

Hlavní charakteristiky programu

 • Studium pod vedením zkušených pedagogů s dlouholetou praxí
 • Odborné didaktické zkušenosti ve výuce angličtiny získané z reálné výuky ve spolupráci s dlouholetým partnerem jazykovou školou AKCENT International House Prague
 • Studium zakončené bakalářským titulem akreditovaným v České republice, tedy i v EU
 • Zajímavé kariérní příležitosti díky kvalitnímu vzdělání a praxi lektora angličtiny
 • Zvýhodněné podmínky k získání mezinárodně uznávaného cambridgeského certifikátu CELTA
 • Pracovní uplatnění a stáže s partnerskými firmami a institucemi PCU
 • Interdisciplinární projekty ve spolupráci se studenty z dalších fakult a s partnery PCU
 • Setkání s vůdčími osobnostmi v oboru v rámci přednáškového cyklu Excellence in Learning and Teaching

Co budete studovat

1. rok

 • Obecná pedagogika
 • Obecná didaktika
 • Obecná psychologie
 • Úvod do pedagogické praxe
 • Úvod do studia jazyka
 • Psycholingvistika
 • Fonetika a fonologie angličtiny I
 • Anglická jazyková cvičení I
 • Kulturní dějiny angl. jazykové oblasti I
 • Vzdělávání dospělých
 • Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Pedagogické plánování
 • Fonetika a fonologie angličtiny II
 • Morfologie angličtiny I
 • Anglická jazyková cvičení II
 • Kulturní dějiny angl. jazykové oblasti II

2. rok

 • Sociální psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika I
 • Pedagogická praxe I
 • Morfologie angličtiny II
 • Anglická jazyková cvičení III
 • Literatura anglické jazykové oblasti I
 • Výuka řečových dovedností
 • Lingvodidaktika II
 • Pedagogická praxe II
 • Syntax angličtiny I
 • Lexikologie a sémantika angličtiny
 • Anglická jazyková cvičení IV
 • Literatura anglické jazykové oblasti II

3. rok

 • Specifické techniky jazykové výuky
 • Lingvodidaktika III
 • Pedagogická praxe III
 • Diplomový seminář I
 • Syntax angličtiny II
 • Vývoj a variety angličtiny
 • Anglická jazyková cvičení V
 • Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 • Lingvodidaktika IV
 • Pedagogická praxe IV
 • Pragmalingvistika
 • Sociolingvistika
 • Komplexní jazykové rozbory
 • Anglická jazyková cvičení VI

Volitelné předměty (vypisované na základě dostupnosti a zájmu studentů) se nabízejí v předmětech jako např. literární čtení, výuce dětí a mládeže, kritická teorie, rozšiřování slovní zásoby, překladatelská praxe, kognitivní lingvistika, rétorika a výuka studentů se speciálními potřebami.

Michaela_Maskova_AkcentAlumni_d1ff82acdb27f1e91510fe860be991ae

"School of Education na Prague City University mohu vřele doporučit. Studovala jsem specializaci v pedagogice, obor angličtina jako cizí jazyk v kombinovaném studiu. Během bakalářského studia jsem zažila nové, moderní a opravdu motivující metody. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že to bylo právě bakalářské studium v oboru Angličtina jako cizí jazyk, kde se mé pedagogické schopnosti posunuly nejvíce. Bylo to náročné studium, ale neskutečně praktické a já si pořád pamatuji vše, co jsem se naučila."

Michaela Furiaková

Formy studia

Program nabízí kombinované a denní studium.

Denní studium

Studenti denního studia stráví přibližně dvacet hodin týdně osobně na výuce, dále se mohou účastnit workshopů a přednášek odborníků z oboru. Studenti se také věnují studiu samostatně a zapojují se do skupinové práce nad rámec vyučovacích hodin.

Kombinované studium

Kombinované studium v programu Angličtina jako cizí jazyk je koncipováno také jako tříleté studium. Vedle osobních setkání s učiteli ve třídě využívá tato forma studia i on-line prostředků díky výukovému prostředí Digital Campus a v tomto smyslu naplňuje tzv. blended learning. Prague City University Vám díky individuálnímu vedení vysoce kvalifikovanými učiteli nabízí jedinečnou studijní zkušenost. Zároveň budete mít možnost se společně se svými spolužáky aktivně účastnit všech přednášek a diskusích, i když nebudete právě osobně přítomni ve třídě.

Váš děkan a vedoucí oboru

zdenek_39f1c79ebbd6f74ca4a7a0e7e02c8e54


Doc. PhDr. Zdeněk Starý CSc. působí v rámci Prague City University jako rektor Prague City Vysoká škola a zodpovídá za studijní programy akreditované v České republice. Zároveň je děkanem pedagogické fakulty Prague City University (School of Education) a členem Senior Management Group Prague City University. Dříve vedl Katedru obecné jazykovědy na Karlově univerzitě a působil několik období v Senátu UK. Vyučuje kurzy zaměřené k problematice struktury jazyka a kognitivním procesům v jazykové komunikaci. Zdeněk je docentem a nositelem titulu CSc. v obecné jazykovědě (Karlova univerzita). Své magisterské tituly v bohemistice, estetice a matematice získal rovněž na Karlově univerzitě. Působil též jako hostující docent na University of Virginia, jako Senior Fulbright Scholar v USA a jako Rockefeller Foundation Fellow v Belagiu (Itálie).

PCU – začátek Vaší profesní dráhy

Absolventi jsou plně kvalifikováni pro práci lektora angličtiny. Po ukončení studia nacházejí pracovní příležitosti v prestižních školách, jazykově zaměřených středních školách i jazykových školách. V případě, že studenti navíc využijí v rámci studia možnost získat mezinárodní certifikát CELTA, získají oprávnění k práci lektora i v zahraničí.

Naši absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na jakékoliv vysoké škole v ČR i v rámci EU, případně mimo ni.

16640688_1334602749944026_6313660479576271690_n_838c0381e5ddbb05e1be7f57d1b3a085

Praxe Vás naučí nejvíc

Věděli jste, že pedagogická praxe je klíčovou součástí bakalářského studia na School of Education? Během tří let studia získají studenti 480 hodin učitelské praxe, která se postupně zaměřuje na složitější a náročnější situace ve výuce.

Již v prvním ročníku studenti oboru Angličtina jako cizí jazyk zkoušejí v přátelském prostředí třídy anglický jazyk učit a dostávají konstruktivní zpětnou vazbu díky zkušenému vedení pedagogů. Posléze procházejí náslechy výuky zkušených pedagogů, diskutují jejich postupy a získávají okamžitou zpětnou vazbu i na své pedagogické výkony. Učitelská praxe probíhá v malých skupinách, což umožňuje studentovi v roli učitele převést dovednosti a teorii zvládnuté v jednotlivých předmětech studia do reality skutečné vyučovací hodiny.


Zajímá Vás tento program? Stáhněte si naši brožuru a začněte studovat v září.

Stáhnout brožuru