<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Prague City Vysoká Škola s.r.o.
formerly Akcent College s.r.o.

Prague City Vysoká Škola s.r.o.
Headquartered at: Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 27 25 94 39
Registered at the Municipal Court, Prague, under file C 108257


Prague City Vysoká Škola s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 27 25 94 39
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 108257

Informační povinnost