<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Vyučující na School of Education

Na fakultě School of Education přednášejí vysoce kvalifikovaní vyučující, kteří mají mnohaleté zkušenosti s novou generací učitelů v sektoru vzdělávání dospělých. Většina z nich je držitelem doktorského titulu v disciplínách souvisejících s pedagogikou, lingvistikou a komunikací. Dovednostmi, které velmi rádi předávají studentům na PCU!

zdenek-stary
Zdeněk Starý, Ph.D.
Rektor, Czech University Accreditation & Programmes

Na Prague City University působí jako rektor Prague City Vysoké Školy, která je akreditována v České republice, a zároveň jako děkan Pedagogické fakulty (School of Education).

dana-hankova
PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Dana Hánková vyučuje angličtinu jako cizí jazyk v různých výukových kontextech již více než 35 let. Má více než 20 let zkušeností s přípravou učitelů angličtiny pro dospělé v Cambridge kurzech CELTA a Delta.

kristyna-poesova
Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.

Kristýna Červinková-Poesová přednáší anglickou fonetiku a fonologii na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde také získala titul Ph.D. Již několik let vyučuje anglickou fonetiku a fonologii angličtiny jako cizího jazyka.

Gregor_SOE_ae50169342b04feb105cb73266708659
Gregor Kalinowski, MA, Ph.D.

Gregor Kalinowski vyučuje literaturu, teorii a akademické psaní. Je držitelem magisterského titulu v oboru moderní literatury a evropské filozofie a doktorátu z angličtiny z University of Kent v Canterbury.

KAF FOTO WEB VQN SQUARE
Mgr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Veronika holds a Master's degree in English and German Philology and a Ph.D. in English linguistics from the Faculty of Arts at Charles University in Prague. She has taught (applied) linguistics, academic and creative writing at Charles University, the University of West Bohemia, and the Czech Academy of Sciences.

jana-richterova
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Jana Richterová má na starosti jazykový obor anglistiky a dlouhodobě přednáší syntax anglického jazyka na prestižních univerzitách v České republice, včetně Univerzity Karlovy v Praze.  

katerina-srahulkova-1
PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Kateřina Šrahůlková zajišťuje výuku psychologických předmětů, především pedagogické psychologie a sociální psychologie, případně dále obecné či vývojové psychologie.

kveta-suchankova-1
Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.

Květa Suchánková se specializuje na obecnou didaktiku, všeobecnou pedagogiku a vzdělávání dospělých. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně v magisterském oboru český jazyk a společenské vědy a na Univerzitě Karlově v Praze doktorský obor v pedagogice.

martin-kraussl
Mgr. Martin Kräussl

Martin Kräussl je lektorem programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk, jehož je sám hrdým absolventem. Martin vystudoval magisterský program Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době se připravuje na doktorské studium v rámci programu Anglická jazykověda. Jeho hlavním zájmem v oblasti lingvistiky je jazyk v reklamě a online médiích.

martina-limburg-louckova
Mgr. Martina Limburg Loučková, M.A.
Martina Limburg Loučková získala magisterský titul z anglického a německého jazyka a literatury na fakultě umění na Masarykově univerzitě v Brně a také vystudovala moderní holandskou literaturu na Ultrech University. Vyučovala angličtinu v různých kontextech více než 15 let a její oblasti expertízy jsou film, autentické video a projektově založená výuka.