<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
katerina-srahulkova-1

PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Kateřina Šrahůlková zajišťuje výuku psychologických předmětů, především pedagogické psychologie a sociální psychologie, případně dále obecné či vývojové psychologie. Studovala magisterský i doktorský program na Univerzitě Karlově v Praze se specializací na pedagogickou psychologii. Část doktorského studia absolvovala na Univerzitě v Gentu v Belgii. Pracuje jako psycholožka, jako dobrovolník spolupracuje s Lékaři bez hranic. Publikuje především o praktické psychologické práci.


Kateřina is responsible for courses in psychology, namely educational / pedagogical psychology and social psychology. She studied for Mgr. and PhD. degrees at Charles University in Prague focusing on educational / pedagogical psychology.

Her PhD studies took place at the University of Gent (Belgium) and Prague Charles University. Kateřina works as psychologist at Elementary School at Bulovka Hospital and cooperates with Médecins sans Frontières. Her last mission took place in a refugee camp in Greece (2020). Her publication and research activities deal namely with issues related to work of psychology practitioners.