<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
kristyna-poesova

Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Kristýna Červinková-Poesová přednáší anglickou fonetiku a fonologii na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde také získala titul Ph.D. Již několik let vyučuje anglickou fonetiku a fonologii angličtiny jako cizího jazyka.

Mezi svými kolegy si získala pověst respektované profesionálky a je velice oblíbená mezi studenty. Kristýna Červinková se ve svém výzkumu zabývá mimo jiné anglickou fonetikou, efektivitou výuky a učení se výslovnosti a také otázkami přízvuku v cizím jazyce. V roce 2019 byla spoluautorkou e-knihy Becoming a pronunciation teacher.


Kristýna is a lecturer in English phonetics and phonology at the Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Charles University where she also received her PhD degree. She has been teaching English phonetics and phonology in the English as second language program at Akcent College for several years, achieving a reputation as a respected professional among her colleagues and an excellent teacher among her students. 

Kristýna’s research interests include, among other English phonetics and phonology issues, the effectiveness of pronunciation learning and teaching and accent attitudes. Recently (2019), she co-authored the e-book Becoming a pronunciation teacher.