<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
kveta-suchankova-1

PhDr. Květa Suchánková, Ph.D.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Květa Suchánková se specializuje na obecnou didaktiku, všeobecnou pedagogiku a vzdělávání dospělých. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně v magisterském oboru český jazyk a společenské vědy a na Univerzitě Karlově v Praze doktorský obor v pedagogice.

Květa Suchánková se specializuje na rozvoj didaktických kompetencí lektorů dospělých i učitelů předškolního a školního vzdělávání. Má více než 20 let zkušeností v soukromých i veřejných vzdělávacích institucích jako učitelka, lektorka, konzultantka, ale i ředitelka. Od roku 2008 vyučuje na PCU kurzy pedagogiky, didaktiky a vzdělávání dospělých a od roku 2014 také vede katedru pedagogiky a psychologie.


Květa’s areas of expertise are general didactics, general pedagogy, and adult education. She studied at Masaryk University in Brno (Mgr.  degree in Czech language, social sciences) and subsequently at Charles University in Prague (PhD in pedagogy). She specializes in development of didactic competencies of lecturers to adults as well as teachers of pre-school and school education. She has more than 20 years of experience in private and public educational institutions as a teacher, lecturer, consultant, but also the school principal. She has been teaching at Akcent College courses on pedagogy, didactics and adult education since 2008 and has chaired the Department of Pedagogy and Psychology from 2014.