<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
martina-limburg-louckova

Mgr. Martina Limburg Loučková, M.A.

Vyučující Prague City Vysoké Školy
School of Education

Martina Limburg Loučková získala magisterský titul z anglického a německého jazyka a literatury na fakultě umění na Masarykově univerzitě v Brně a také vystudovala moderní holandskou literaturu na Ultrech University. Vyučovala angličtinu v různých kontextech více než 15 let a její oblasti expertízy jsou film, autentické video a projektově založená výuka.


Martina Limburg Loučková holds a Master's degree in English and German Language and Literature from the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno and Modern Dutch Literature from Utrecht University. She has taught English in various contexts for over 15 years. Her areas of expertise are teaching with film and authentic video and project-based learning.