<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Prague College s.r.o.

Prague College s.r.o.
Headquartered at: Polská 1184/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 27 16 40 04
Registered at the Municipal Court, Prague, under file C 101173


Prague College s.r.o.
Sídlo: Polská 1184/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 27 16 40 04
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101173

Informační povinnost