<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Školné

Uvedené školné platí pro programy zahájené v roce 2024 a může se změnit. Školné může být zaplaceno v korunách (CZK) nebo v eurech (EUR). Platba v jiných měnách bude převedena na české koruny podle devizového kurzu České národní banky v den přijetí platby. 

Pro prvních 20 českých nebo slovenských studentů programu Bc. Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků, ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk je školné pouze 35 500 Kč! Máme také speciální fond na podporu českých a slovenských studentů ze středních a vysokých škol. Kontaktujte nás pro více informací.

Bakalářské programy

Britské bakalářské programy
115 000 Kč

za semestr

+ britský studentský poplatek £ 800/rok*

Bachelor's programmes

Délka studia:
6 semestrů, 3 roky

Britské bakalářské programy "Distance Learning"
86 250 - 115 000 Kč

za semestr

+ britský studentský poplatek £ 800/rok*

Bachelor's programmes

Délka studia:
6 nebo 8 semestrů, 3 roky

České akreditované bakalářské studium

Školné pro prvních 20 českých nebo slovenských studentů na School of Education, kteří získají grant a stipendium:
35 500 Kč

za semestr (kombinované studium)

Bachelor's programmes

Délka studia:
6 semestrů, 3 roky

České akreditované bakalářské programy
106 000 Kč

za semestr

Bachelor's programmes

Délka studia:
6 semestrů, 3 roky

 

Magisterské programy

Britské magisterské programy (Standard)
90 000 Kč

za semestr

+ jednorázový britský studentský poplatek £ 1,200*

Master's programmes
Délka studia:
4 semestry, 
24 - 30 měsíců
Britské magisterské programy (Intensive)
120 000 Kč

za semester

+ jednorázový britský studentský poplatek £ 1,200*

Master's programmes
Délka studia
3 semestry, 
12 - 18 měsíců


Přípravné a profesní programy

Přípravné programy
93 000 Kč
za semestr
Foundation programmes
Délka studia:
2 semestry, 1 rok

*V případě britských bakalářských a magisterských studijních programů je účtován také studentský poplatek (UK Student Body Fee), který pokrývá náklady spojené se zápisem a zabezpečením britské kvalifikace. Tento poplatek činí 800 liber za každý rok studia (120 britských kreditů) na bakalářském stupni a celkem 1 200 liber na magisterském stupni.

Na Prague City University se neplatí žádné další poplatky za přihlášku! 

Kdy zaplatit?

Po úspěšném přijetí do programu a přijetí nabídky ke studiu na PCU obdržíte fakturu na školné. Vaše místo v programu bude zajištěno až po přijetí platby. Školné za první semestr je splatné před začátkem semestru.

Po zahájení studia platí studenti školné na další semestr dva týdny před koncem aktuálního semestru.

Slevy za včasnou platbu

V případě, že student zaplatí školné před termínem splatnosti, může získat slevu za včasnou platbu ve výši 1% z celkové částky školného za každý měsíc (maximálně však 10%).

Lhůta na zaplacení

Noví studenti, kteří zaplatí poplatek za první semestr během jednoho z kol včasného podání přihlášky, mají nárok na slevu. Podrobnosti naleznete zde (Admission Deadlines and Benefits).

Splátkový kalendář

Studenti, kteří dokončili první semestr, mohou požádat o splátkový kalendář. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se termínů plateb, slev nebo nároku na splátkový kalendář, rádi vám pomůžeme.