<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Školné

Uvedená výše školného je platná pro programy zahájené v roce 2024 a může se měnit. Školné je splatné v korunách, platba v jiných měnách bude převedena podle aktuálního devizového kurzu České národní banky. Školné je hrazeno až po úspěšném přijetí ke studiu — splatné je před začátkem prvního semestru a jeho včasné uhrazení zajišťuje místo ve studijním programu. Na Prague City University nejsou žádné poplatky za přihlášku. 

Britské studijní programy

Magisterské programy

90 000 Kč

za semestr + britský studentský poplatek 1 200 liber*
doba studia: 4 semestry (24 — 30 měsíců)

120 000 Kč

za semestr + britský studentský poplatek 1 200 liber*
doba studia: 3 semestry (12 — 18 měsíců)
 

Bakalářské programy

115 000 Kč

za semestr + britský studentský poplatek 800 liber*
doba studia: 6 semestrů (3 roky)

86 250 Kč

za semestr + britský studentský poplatek 800 liber*
doba studia: 8 semestrů (3 roky)

115 000 Kč

za semestr (pouze pro přihlášené do třetího ročníku) + britský studentský poplatek 800 liber*
doba studia: 2 semestry (1 rok)


*U britských bakalářských a magisterských programů akreditovaných ve Velké Británii je nutné uhradit poplatek (tzv. student body fee) pokrývající zápis ke studiu a udělení diplomu. Poplatek činí 800 liber za každý rok studia (120 britských kreditů) v bakalářských programech a jednorázový poplatek 1 200 liber v programech magisterských. Poplatek lze zaplatit v britských librách, nebo jiných měnách v ekvivalentní výši.

Přípravné programy

93 000 Kč

za semestr | doba studia: 2 semestry (1 rok)České studijní programy

Bakalářské programy

od 35 500 Kč

za semestr | doba studia: 6 semestrů (3 roky)

40 000 Kč

za semestr | doba studia: 6 semestrů (3 roky)

Prvních 20 českých nebo slovenských přijatých studentů automaticky obdrží grant a stipendium.
Plné školné bez grantu a stipendia činí 106 000 Kč za semestr.

35 500 Kč

za semestr | doba studia: 6 semestrů (3 roky)

Prvních 20 českých nebo slovenských přijatých studentů automaticky obdrží grant a stipendium.
Plné školné bez grantu a stipendia činí 106 000 Kč za semestr.


Kdy zaplatit?

Faktura za školné vám bude vystavena až po úspěšném přijímacím řízení a přijetí nabídky ke studiu. Školné je splatné před začátkem prvního semestru a jeho včasné uhrazení zajišťuje místo ve studijním programu. Po zahájení studia hradí studenti školné za další semestr vždy dva týdny před koncem aktuálního semestru.

Sleva za včasnou platbu

V případě, že student uhradí školné před datem splatnosti, může získat slevu za včasnou platbu ve výši 1 % z celkové výše školného za každý měsíc (maximálně však 10 %).

Včasné podání přihlášky

Noví studenti, kteří uhradí školné za první semestr během jednoho z kol včasného podání přihlášky, mají nárok na benefity. Více informací naleznete zde.

Splátkový kalendář

Studenti, kteří absolvovali první semestr, mohou požádat o splátkový kalendář. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se termínů plateb, slev nebo vašeho nároku na splátkový kalendář, rádi vám pomůžeme.