<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Menu
Open Days  
How to apply  

Nabízí alternativu s lidským přístupem. Branislava Kuburović a Petr Knobloch přibližují výhody a specifika studia na PCU

Nov 22, 2023 5:52:49 PM

„Jsme spíše moderátoři než autoritativní pedagogové,“ popisuje Petr Knobloch přístup ke studentům ze strany vyučujících na Prague City University. V čem se obecně liší anglosaský vzdělávací systém od toho českého, na co kladou na této univerzitě fungující v Praze již od roku 2004 profesoři největší důraz a proč se vyplatí sledovat sérii přednášek pro širokou veřejnost s názvem Visiting Artist Lecture Series?

Read more at: https://www.czechdesign.cz/articles/read/8601

You May Also Like

These Stories on School of Art & Design

Subscribe by Email