<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Menu
Open Days  
How to apply  

Prague City University v E Factory

Nov 14, 2022 3:58:24 PM

(CZ) Jsme rádi, že můžeme představit prvního nájemce, který bude součástí nově zrekonstruované E Factory. Své místo v Pragovce najde Prague City University.

Read more at Pragovka.com

 

You May Also Like

These Stories on School of Media & IT

Subscribe by Email