<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Menu
Open Days  
How to apply  

Jak si vybrat pedagogickou fakultu? Odpovídá rektor Zdeněk Starý

Aug 29, 2023 1:43:29 PM

(CZ) Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě na PCU? "Zejména proto, že výuka na PCVŠ je individualizovaná, tj. zohledňuje jak akademické, tak osobní potřeby jednotlivých studentů, probíhá v malých skupinách a studenti dostávají ve všech předmětech okamžitou individualizovanou zpětnou vazbu..." Odpovídá doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., rektor.

Read more at KamPoMaturite.cz

 

Subscribe by Email