<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Menu
Open Days  
How to apply  

Za 20 let své existence má Prague City University řadu mezinárodně úspěšných absolventů

Jan 30, 2024 1:26:04 PM

Prague City University, dříve známá pod názvem Prague College, slaví tento rok dvacet let. Za dobu svého působení si stihla na poli univerzitního vzdělávání zaměřeného na umění a design vybudovat v České republice silnou pozici. Pojďme se ohlédnout za dvěma dekádami její existence a zjistit, co si ke svým narozeninám nadělila.  

Read more at czechdesign.cz

 

Subscribe by Email