<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
Historie

Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College, která nabízí britské vysokoškolské vzdělání v angličtině. V průběhu let vznikly tři fakulty – Business, Art & Design a Media & IT, na kterých se vyučuje široká paleta profesních bakalářských a magisterských programů.

Akcent College byla pražskou vysokou školou zaměřující se na vzdělávání lektorů cizích jazyků. V červnu 2021 se Prague College a Akcent College spojily pod zastřešujícím názvem Prague City University. Programy vytvořené na Akcent College nyní představují základ naší čtvrté fakulty, fakulty pedagogické (School of Education). Výuka na této fakultě probíhá v češtině.