<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Fakulta School of Media & IT

Fakulta je rozdělena na dva specializované obory – Computing, zaměřený na informační technologie, a Creative Media Production, zaměřený na mediální tvorbu.

Program Computing poskytuje technické vzdělání v hlavních oblastech informatiky a informačních a komunikačních procesů. Studium kombinuje získávání teoretických poznatků a praktických dovedností v oborech programování, bezpečnosti datových sítí, umělé inteligence, vývoje databázových systémů a web designu. Studenti se také vzdělávají v oblastech multimediálního designu, 3D modelování, vývoji počítačových her a v animaci.

Program Creative Media Production poskytuje vzdělání ve všech aspektech mediální tvorby. Jako jeden z nejnovějších programů na Prague City University reaguje na aktuální potřebu médií nabízet nápaditý a kreativní obsah v dnešním rychle se měnícím mediálním prostoru. Základem studia je rozvoj technických dovedností, kreativního a kritického myšlení a vnímavosti ke společenským tématům.

Teoretické poznatky jsou soustavně upevňovány prostřednictvím praktické výuky. Díky stážím a práci na projektech od reálných klientů studenti získávají konkrétní praktické zkušenosti z rozmanitých sektorů mediálního průmyslu.

Nabízené studijní programy:

Profesní / odborné programy:

IT_WebDesign

Přehlídka závěrečných prací studentů Creative Media Production

Na konci jarního semestru mají studenti posledních ročníků BA (Hons) Creative Media Production první příležitost představit své projekty veřejnosti.

Přehlídka bakalářských prací znamená pro všechny studenty Creative Media Production vrchol akademického roku. Promítání krátkých filmů, videí a dokumentů se odehrává vždy na jaře v jednom z pražských artových kin. Akce představuje veřejnosti uměleckou tvorbu studentů, vyzdvihuje jejich úspěchy a umožňuje jim tak navázat kontakty
s možnými zaměstnavateli či klienty.

Závěrečné projekce připravují studenti pod vedením vyučujících a za finanční podpory Prague College a jsou přístupné rodinám, přátelům studentů i širší veřejnosti.

CMP_BioOko