<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
School of Media & IT


Fakulta je rozdělena na dva specializované obory – Computing, zaměřený na informační technologie, a Creative Media Production, zaměřený na mediální tvorbu.

Program Computing poskytuje technické vzdělání v hlavních oblastech informatiky a informačních a komunikačních procesů. Studium kombinuje získávání teoretických poznatků a praktických dovedností v oborech programování, bezpečnosti datových sítí, umělé inteligence, vývoje databázových systémů a web designu. Studenti se také vzdělávají v oblastech multimediálního designu, 3D modelování, vývoji počítačových her a v animaci.

Program Creative Media Production poskytuje vzdělání ve všech aspektech mediální tvorby. Jako jeden z nejnovějších programů na Prague City University reaguje na aktuální potřebu médií nabízet nápaditý a kreativní obsah v dnešním rychle se měnícím mediálním prostoru. Základem studia je rozvoj technických dovedností, kreativního a kritického myšlení a vnímavosti ke společenským tématům.

Teoretické poznatky jsou soustavně upevňovány prostřednictvím praktické výuky. Díky stážím a práci na projektech od reálných klientů studenti získávají konkrétní praktické zkušenosti z rozmanitých sektorů mediálního průmyslu.

Studijní programy:

cmp screening


Přehlídka závěrečných prací studentů Creative Media Production

Na konci jarního semestru mají studenti posledních ročníků BA (Hons) Creative Media Production první příležitost představit své projekty veřejnosti.

Přehlídka bakalářských prací znamená pro všechny studenty Creative Media Production vrchol akademického roku. Promítání krátkých filmů, videí a dokumentů se odehrává vždy na jaře v jednom z pražských artových kin. Akce představuje veřejnosti uměleckou tvorbu studentů, vyzdvihuje jejich úspěchy a umožňuje jim tak navázat kontakty
s možnými zaměstnavateli či klienty.

Závěrečné projekce připravují studenti pod vedením vyučujících a za finanční podpory Prague City University a jsou přístupné rodinám, přátelům studentů i širší veřejnosti.

 

MITS Lecture


Media Innovation & Technology Series (MITS)

MITS představuje a zkoumá vyvíjející se mediální ekosystém se zaměřením na technické trendy, příležitosti a výzvy. Naši hostující řečníci - z mediálního a informačního průmyslu - jsou odborníci z praxe, kteří chápou potřebu inovací a vytváření skutečných společenských změn.

V minulosti již vystoupili:
→ Christine Leunens, novozélandsko-belgická spisovatelka, autorka Caging Skies
Irena Taskovski, zakladatelka Taskovski Films - celosvětové obchodní a produkční společnosti se sídlem v Londýně a kancelářemi po celé Evropě
Karina Holden, několikanásobná držitelka ceny Emmy, filmařka a televizní producentka

Poznejte naše absolventy

roudensky-somit

Petr absolvoval MSc Computing s vyznamenáním a navíc získal prestižní cenu děkana Teesside University, našeho akademického partnera ve Velké Británii. Jeho projekt byl podle School of Computing Teesside University považován za vynikající práci, která získala nejvyšší akademické hodnocení. Petr se dále dělí o své znalosti a je autorem tří knih o výpočetní technice, včetně "Kvalita softwaru: teorie a praxe".

Petr Roudenský

Stáhnout brožuru
Začněte studovat
Open Days