<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=228850792388471&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
CZ  

Fakulta School of Education

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)

3 roky  |  Prezenční a kombinované

Studijní program zahrnuje dvě oblasti – studium cizího jazyka a studium tzv. základu. V rámci studia anglického jazyka jsou rozvíjeny zejména jazykové dovednosti, ale pozornost je věnována také znalostem reálií anglicky mluvících zemí. Předměty ze základu studia se zaměřují na pedagogickou, psychologickou, didaktickou složku učitelské přípravy a na obecně lingvistické disciplíny, které jsou relevantní pro komunikaci. Oběma oblastem je během studia věnována stejná pozornost.

Důležitou součástí studia je pedagogická praxe. Probíhá již od prvního semestru v malých skupinách a její součástí je individualizovaná a okamžitá zpětná vazba studentova výkonu, která zajištuje efektivitu této praxe. Celkový objem pedagogické praxe je 480 hodin za celé studium.

V rámci tohoto programu mají studenti možnost za zvýhodněných podmínek získat mezinárodně uznávaný cambridgeský certifikát CELTA, který své držitele kvalifikuje k výuce angličtiny dospělých.

Uplatnění

Absolventi najdou široké uplatnění v praxi jako lektoři angličtiny ve skupinových či individuálních kurzech pro dospělé v jazykových školách, zájmových organizacích, kulturních domech a dalších podobných institucích. Budou připraveni i na navazující magisterské studium na jakékoliv vysoké škole v ČR nebo v rámci EU, případně i mimo ni.

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou. Samotná přijímací zkouška se skládá z písemného jazykového testu z angličtiny ověřujícího znalost jazyka alespoň na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce a interaktivního motivačního rozhovoru, jehož cílem
je zjistit zájem uchazečů o rozvoj kompetencí v cizím jazyce
a jeho vyučování.

Co svým studentům nabízíme?

  • Atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli
  • Okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi
  • Efektivní studium v malých skupinách
  • Vstřícné, mezinárodní a profesionální prostředí

Učitelství předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk

3 semestry  |  Kombinované

Studijní program je určen absolventům magisterských studijních oborů neučitelského zaměření s angličtinou na úrovni minimálně C1, kteří si chtějí doplnit odbornou kvalifikaci pro výuku angličtiny na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Informace o programu

Program celoživotního vzdělávání, který je akreditován MŠMT v rámci projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Poskytuje tzv. pedagogické minimum pro výuku angličtiny jako cizího jazyka, jehož smyslem je založit a prohloubit znalosti a dovednosti v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických, v rámci předmětu pedagogická praxe pak tyto znalosti a dovednosti efektivně využívat ve vyučovacím procesu.

Vstupní požadavky pro studium

Vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně a současně angličtina na úrovni minimálně C1 podle Evropského referenčního rámce. Tato úroveň odpovídá certifikovaným zkouškám typu Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Business Higher, IELTS grade 6,5 – 7 (Academic), všeobecná státní zkouška 
z angličtiny apod.

Pokud uchazeč nemá žádný z uvedených certifikátů, je předpokladem pro zařazení do programu úspěšné splnění písemného testu na úrovni C1 a absolvování ústního pohovoru, který prověří kompetenci v mluveném jazyce.


“NA PRAGUE CITY UNIVERSITY VÁS ANGLIČTINU NEJEN NAUČÍME, ALE NAUČÍME VÁS JI I UČIT”