<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
School of Education


Často se říká, že učitelství je poslání. Je to ale také cesta neustálého růstu a osobního rozvoje, která vyžaduje tvrdou práci, ale je stejně tak obohacující.

School of Education navazuje na pověst a tradici, kterou založila její předchůdkyně Akcent College založená v roce 2008, a nabízí progresivní vzdělávání zaměřené na pedagogickou praxi.

Programy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vedou je kvalifikovaní a oddaní pedagogové v příznivém mezinárodním prostředí.

Na PCU se potkáš se studenty z více než 70 zemí, takže jako student School of Education budeš mít možnost denně komunikovat v angličtině.

Stáhnout brožuru


Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)

3 roky  |  Prezenční a kombinované

Studijní program zahrnuje dvě oblasti – studium cizího jazyka a studium tzv. základu. V rámci studia anglického jazyka jsou rozvíjeny zejména jazykové dovednosti, ale pozornost je věnována také znalostem reálií anglicky mluvících zemí. Předměty ze základu studia se zaměřují na pedagogickou, psychologickou, didaktickou složku učitelské přípravy a na obecně lingvistické disciplíny, které jsou relevantní pro komunikaci. Oběma oblastem je během studia věnována stejná pozornost.

Důležitou součástí studia je pedagogická praxe. Probíhá již od prvního semestru v malých skupinách a její součástí je individualizovaná a okamžitá zpětná vazba studentova výkonu, která zajištuje efektivitu této praxe. Celkový objem pedagogické praxe je 480 hodin za celé studium.

V rámci tohoto programu mají studenti možnost za zvýhodněných podmínek získat mezinárodně uznávaný cambridgeský certifikát CELTA, který své držitele kvalifikuje k výuce angličtiny dospělých.

School of Education_expats


Uplatnění

Absolventi najdou široké uplatnění v praxi jako lektoři angličtiny ve skupinových či individuálních kurzech pro dospělé v jazykových školách, zájmových organizacích, kulturních domech a dalších podobných institucích. Budou připraveni i na navazující magisterské studium na jakékoliv vysoké škole v ČR nebo v rámci EU, případně i mimo ni.

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou. Samotná přijímací zkouška se skládá z písemného jazykového testu z angličtiny ověřujícího znalost jazyka alespoň na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce a interaktivního motivačního rozhovoru, jehož cílem je zjistit zájem uchazečů o rozvoj kompetencí v cizím jazyce a jeho vyučování.

Co svým studentům nabízíme?

  • Atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli
  • Okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi
  • Efektivní studium v malých skupinách
  • Vstřícné, mezinárodní a profesionální prostředí

Poznejte naše absolventy

micahela-furiakova

School of Education využívá nové, moderní a skutečně motivující metody. Semestry didaktiky byly časově velmi náročné, ale všechny materiály jsem využívala v hodinách a tyto metody mi byly nesmírně užitečné v navazujícím studiu na UJEP. S klidným svědomím mohu říci, že School of Education nejvíce posunula mé pedagogické dovednosti během mé kariéry. Byl to náročný program, ale neuvěřitelně praktický a dodnes si pamatuji obsah, který jsem studovala.

Michaela Furiaková

Stáhnout brožuru
Začněte studovat
Open Days