<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=228850792388471&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Summer Courses  
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Summer Courses  
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Fakulta School of Business

Fakulta je zaměřena na studium mezinárodního obchodu, podnikání a obchodních strategií. Kromě teoretické výuky jsou studenti prostřednictvím úzké spolupráce s firemními partnery na místní i mezinárodní úrovni zapojeni do projektů zaměřených na získávání konkrétních praktických dovedností, jež jim umožňují již v době studia aplikovat získané znalosti v podnikatelské a obchodní praxi. Mimo jiné poskytujeme také přípravné kurzy ke zkouškám pro získání celosvětově uznávaných kvalifikací v oblasti financí a účetnictví – ACCA a CIMA. Studenti této fakulty mají ke zmíněným kvalifikacím usnadněnou cestu, a to díky výjimkám ze zkoušek ACCA a CIMA.

Jednotlivé studijní programy jsou komponovány tak, aby umožnily studentům rozvíjet specifické dovednosti a hodnoty související s různými oblastmi obchodu, marketingu a managementu. Jsou zaměřeny na budoucí rozvoj kariéry, ale i na vytváření etických předpokladů pro pochopení celospolečenského vlivu jejich profesní činnosti na pozadí změn představovaných změnami klimatu, migrací a dalších. Po zkušenostech s pandemií Covid-19 a výraznou změnou ve všech aspektech našich životů vidíme jako nezbytné, aby si dnešní studenti, budoucí manažeři nebo podnikatelé, plně uvědomovali globální povahu moderního podnikatelského prostředí a porozuměli tomu, jak kulturní, právní, institucionální a společenské rozdíly a změny ovlivňují fungování podniků.

Nabízené studijní programy:

Profesní / odborné programy:

Business_RESeminar

Master Speaker Series

Master Speaker Series je cyklus přednášek přístupných veřejnosti, jejichž hlavní témata navazují na okruhy probírané ve výuce na School of Business. Mezi přednášejícími jsou odborníci z praxe v oblasti businessu, technologií, designu, kultury a politiky z celého světa. Cyklus zároveň slouží jako motivace k dalšímu výzkumu studentů, inspiruje k výběru témat diplomových prací a napomáhá k rozšíření jejich profesních kontaktů.

V minulosti už vystoupili:
» Leon Jakimič, zakladatel a prezident firmy Lasvit,
» Darren Huston, výkonný ředitel platformy Booking.com,
» Kateřina Pavlitová, ředitelka pro strategii v Prague City Tourism,
» Iva Pekárková, spisovatelka,
» Rob Cameron, zpravodaj BBC v České republice,
» Philip Gottweis, koordinátor sponsoringu ve Škodě Auto,
» Petr Míkovec, generální ředitel investičního fondu INVEN Capital.