<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Fakulta School of Business

Fakulta je zaměřena na studium mezinárodního obchodu, podnikání a obchodních strategií. Kromě teoretické výuky jsou studenti prostřednictvím úzké spolupráce s firemními partnery na místní i mezinárodní úrovni zapojeni do projektů zaměřených na získávání konkrétních praktických dovedností, jež jim umožňují již v době studia aplikovat získané znalosti v podnikatelské a obchodní praxi. Mimo jiné poskytujeme také přípravné kurzy ke zkouškám pro získání celosvětově uznávaných kvalifikací v oblasti financí a účetnictví – ACCA a CIMA. Studenti této fakulty mají ke zmíněným kvalifikacím usnadněnou cestu, a to díky výjimkám ze zkoušek ACCA a CIMA.

Jednotlivé studijní programy jsou komponovány tak, aby umožnily studentům rozvíjet specifické dovednosti a hodnoty související s různými oblastmi obchodu, marketingu a managementu. Jsou zaměřeny na budoucí rozvoj kariéry, ale i na vytváření etických předpokladů pro pochopení celospolečenského vlivu jejich profesní činnosti na pozadí změn představovaných změnami klimatu, migrací a dalších. Po zkušenostech s pandemií Covid-19 a výraznou změnou ve všech aspektech našich životů vidíme jako nezbytné, aby si dnešní studenti, budoucí manažeři nebo podnikatelé, plně uvědomovali globální povahu moderního podnikatelského prostředí a porozuměli tomu, jak kulturní, právní, institucionální a společenské rozdíly a změny ovlivňují fungování podniků.

Nabízené studijní programy:

Profesní / odborné programy:

Business_RESeminar

Master Speaker Series

Master Speaker Series je cyklus přednášek přístupných veřejnosti, jejichž hlavní témata navazují na okruhy probírané ve výuce na School of Business. Mezi přednášejícími jsou odborníci z praxe v oblasti businessu, technologií, designu, kultury a politiky z celého světa. Cyklus zároveň slouží jako motivace k dalšímu výzkumu studentů, inspiruje k výběru témat diplomových prací a napomáhá k rozšíření jejich profesních kontaktů.

V minulosti už vystoupili:
» Leon Jakimič, zakladatel a prezident firmy Lasvit,
» Darren Huston, výkonný ředitel platformy Booking.com,
» Kateřina Pavlitová, ředitelka pro strategii v Prague City Tourism,
» Iva Pekárková, spisovatelka,
» Rob Cameron, zpravodaj BBC v České republice,
» Philip Gottweis, koordinátor sponsoringu ve Škodě Auto,
» Petr Míkovec, generální ředitel investičního fondu INVEN Capital.