<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

Fakulta School of Art & Design

Fakulta nabízí vzdělání v oblastech designu, výtvarného umění a nových experimentálních médií. Základem studia je praktická ateliérová výuka a rozvoj kreativního a inovativního myšlení studentů. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů do projektů a workshopů v oblastech fotografie, reklamy, typografie, firemního brandingu, počítačové grafiky, 3D animace, web designu, zvukového designu, kresby a malby, interaktivních systémů a video produkce.

School of Art & Design připravuje komplexně vzdělané umělce a designéry, kteří se vyznačují vysokou profesionální zralostí a otevřeným přístupem. Mají dobře osvojené postupy kreativního procesu a jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro samostatnou praxi. Mezi pedagogy jsou teoretici i umělci a designéři s rozsáhlou praktickou zkušeností. Mnoho z nich působí v oblasti tradičních výtvarných disciplín i nových médií, vystavují v České republice a v zahraničí, případně se věnují vědecké činnosti. Výuku v programech
doplňuje cyklus přednášek a workshopů VALS (Visiting Artist and Lecturer Series), kde studentům předávají své zkušenosti místní i zahraniční osobnosti ze světa umění a designu.

Nabízené studijní programy:


FADMP_studio

Závěrečné výstavy na School of Art & Design

Závěrečná výstava představuje pro všechny studenty ze School of Art & Design vyústění celého akademického roku. Cílem výstav je ukázat úspěchy studentů a jejich uměleckou tvorbu. Pro mnohé je to také příležitost navázat důležité kontakty s možnými zaměstnavateli či klienty.

Studenti všech kreativních oborů od přípravných programů, přes bakalářské, až po magisterské mají díky těmto výstavám vždy na konci jarního semestru jedinečnou příležitost veřejně vystavit své práce.

Studenti se pod vedením vyučujících podílejí na přípravě výstav, které jsou financovány s pomocí Prague College. Výstavy jsou přístupné rodinám, přátelům studentů i širší veřejnosti.

Podívejte se na fotografie ze závěrečných výstav na: www.flickr.com/praguecityuniversity

PragovkaMAFAstudio

Visiting Artist Lecture Series (VALS)

VALS je cyklus veřejných prezentací a workshopů pořádaný každý rok v rámci School of Art & Design. Jejich prostřednictvím se studenti setkávají s významnými osobnostmi místní i mezinárodní umělecké scény, teoretiky a historiky umění, kurátory a řediteli galerií.

Pozvané osobnosti působí v různých oblastech umění a designu a svou činností přispívají k rozvoji svého oboru.

V minulosti již vystoupili:
» Félix Blume, francouzský zvukový umělec a nahrávací technik,
» Mike Jelinek, digitální umělec v oblasti VR a absolvent Prague College,
» Petr Báča, zakladatel a ředitel společnosti MIWA – #MInimumWAste,
» The Rodina, grafické studio sídlící v Nizozemsku,
» Camille Hunt, majitelka galerie,
» Lukáš Veverka, grafický designér a motion designér,
» Paul Chaney, britský futurolog,
» Hans van Koolwijk, nizozemská zvuková umělkyně,
» Jana Zielinski a Jiří Macek, zakladatelé Designbloku