<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  
School of Art & Design

 

Fakulta nabízí vzdělání v oblastech designu, výtvarného umění a nových experimentálních médií. Základem studia je praktická ateliérová výuka a rozvoj kreativního a inovativního myšlení studentů. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů do projektů a workshopů v oblastech fotografie, reklamy, typografie, firemního brandingu, počítačové grafiky, 3D animace, web designu, zvukového designu, kresby a malby, interaktivních systémů a video produkce.

School of Art & Design připravuje komplexně vzdělané umělce a designéry, kteří se vyznačují vysokou profesionální zralostí a otevřeným přístupem. Mají dobře osvojené postupy kreativního procesu a jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro samostatnou praxi. Mezi pedagogy jsou teoretici i umělci a designéři s rozsáhlou praktickou zkušeností. Mnoho z nich působí v oblasti tradičních výtvarných disciplín i nových médií, vystavují v České republice a v zahraničí, případně se věnují vědecké činnosti. Výuku v programech
doplňuje cyklus přednášek a workshopů VALS (Visiting Artist and Lecturer Series), kde studentům předávají své zkušenosti místní i zahraniční osobnosti ze světa umění a designu.

Studijní programy:

Resonant Echos Exhibition


Závěrečné výstavy na School of Art & Design

Kromě dovedností, jež jim pomohou zvládnout jejich specializaci, mají studenti ve všech programech odpovědnost za pořádání vlastních výstav, při kterých se naučí organizovat eventy a propagovat svou práci a zlepší své kurátorské dovednosti. Závěrečná výstava představuje pro všechny studenty ze School of Art & Design vyústění celého akademického roku.

Studenti se pod vedením vyučujících podílejí na přípravě výstav, které jsou financovány s pomocí Prague City University. Výstavy jsou přístupné rodinám, přátelům studentů i širší veřejnosti.

Podívejte se na fotografie ze závěrečných výstav na: www.flickr.com/praguecityuniversity

British University in Prague


Visiting Artist Lecture Series (VALS)

Během studia se studenti mohou rovněž účastnit pravidelných exkurzí, festivalů a přednášek mimo učebny. Jedna z takových akcí je určena i pro širokou veřejnost –⁠⁠⁠⁠⁠ cyklus přednášek hostujících umělců Visiting Artist Lecture Series přináší rozhovory s významnými umělci, designéry a lokálními tvůrci z různých kreativních oblastí a téměř všechny díly najdete dokonce i online.  

Pozvané osobnosti působí v různých oblastech umění a designu a svou činností přispívají k rozvoji svého oboru.

V minulosti již vystoupili:
→ Félix Blume, francouzský zvukový umělec a nahrávací technik,
→ Mike Jelinek, digitální umělec v oblasti VR a absolvent Prague College,
→ Petr Báča, zakladatel a ředitel společnosti MIWA – #MInimumWAste,
→ The Rodina, grafické studio sídlící v Nizozemsku,
→ Camille Hunt, majitelka galerie,
→ Lukáš Veverka, grafický designér a motion designér,
→ Paul Chaney, britský futurolog,
→ Hans van Koolwijk, nizozemská zvuková umělkyně,
→ Jana Zielinski a Jiří Macek, zakladatelé Designbloku

 

Poznejte naše absolventy

Během dvacetileté existence Prague City University z ní vyšlo mnoho úspěšných absolventů, na které je škola patřičně hrdá. Významná část absolventů založila svá vlastní studia, ať už v Česku či v zahraničí.  

christophe

Christophe vystudoval bakalářský obor grafický design a po ukončení studia se rychle vypracoval na pozici art director v reklamní agentuře Fallon, kde byl zodpovědný za uměleckou režii, copywriting a natáčení kampaně Škoda Kodiaq. Poté přešel do WMC/Grey Czech Republic na pozici Art Directora a následně se stal Senior Art Directorem v DDB Prague. V současné době působí jako Creative Lead v Kiwi.com.

Christophe Wechsler

Stáhnout brožuru
Začněte studovat
Open Days